Webdesign by Dimle.dk
 
Her er du: GlattrupNord.dk
 
HJEM
MAIL
SØG


Brugerlogin
Brugernavn

Password
Referat fra møde med Skive fjernvarme, fredag den 16. september 2022 Energirådgiver Carsten Kjær.

Skive Fjernvarme tilbyder for tiden tilslutning til fjernvarme, på udvalgte områder i Skive by. Tilbuddet på tilslutning er, p.t. kr. 22.500, - med en leaset varmeveksler og nedtagning af gasmåler. De områder som hører under Grundejerforeningen Glattrup Nord, er ikke med i planen for indeværende år.

Når Skive Fjernvarme planlægger at udrulle i nye områder, skal der udarbejdes en plan, undersøges kunde grundlag, og ansøges om tilskud fra anlægsfonde/bevillinger fra staten. Dette er en nødvendighed for at hele økonomien kan holdes i et projekt. Puljerne for 2022 er ved at været opbrugt hvorfor en etablering i 2023 ikke ses som en mulighed for området.

Skive Fjernvarme vurderer at man vil se positivt på området, snarest muligt hvilket dog vil sige 2023. Viser sig der en realistisk mulighed vil man arbejde videre med planlægning, ansøgning m.m.

Det betyder at en realistisk tidshorisont for at udrulle fjernvarme i de områder som hører under Grundejerforeningen Glattrup Nord, som p.t. er forsynet med naturgas, vil være medio 2024 og 2025.

Man følger naturligvis situationen i Danmark, og resten af verdenen, og vil tage disse betragtninger med i de vurderinger, og den planlægning som løbende sker hos Skive Fjernvarme.

På Skive Fjernvarmes hjemmeside kan man tilmelde sig, hvis man er interesseret i fjernvarme Skive Fjernvarme (kompas.dk)

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Glattrup Nord
Kurt Dahl Formand

NYT NYT NYT
Grundejerforeningen er nu også på Facebook - find os under Grundejerforeningen Glattrup Nord